قیمت و خرید انواع دستگاه جوجه کشی تمام اتومات

قیمت و خرید انواع دستگاه جوجه کشی تمام اتومات

بوشهر ,بندر بوشهر

2 ماه پیش


قیمت: توافقی
مکالمه محور و بصورت فوق فشرده

مکالمه محور و بصورت فوق فشرده

بوشهر ,اهرم

2 ماه پیش


قیمت: توافقی
بذر فلفل دلمه فلاویو نانهمز

بذر فلفل دلمه فلاویو نانهمز

بوشهر ,بندر گناوه

3 ماه پیش


قیمت: توافقی
بذر فلفل دلمه ارشمیدوس سمینیس

بذر فلفل دلمه ارشمیدوس سمینیس

بوشهر ,بندر بوشهر

3 ماه پیش


قیمت: توافقی
بذر خربزه آناناسی اولین اماسیدز

بذر خربزه آناناسی اولین اماسیدز

بوشهر ,بندر گناوه

3 ماه پیش


قیمت: توافقی
کود هیومیک پودری سبزینه مارال یزد

کود هیومیک پودری سبزینه مارال یزد

بوشهر ,آب‌پخش

3 ماه پیش


قیمت: توافقی
بذر گوجه فرمونت نانهمز

بذر گوجه فرمونت نانهمز

بوشهر ,بندر گناوه

4 ماه پیش


قیمت: توافقی
خامه گیر خامهگیر چرخ شیربرقی ودستی شیرسردکن شیردوش

خامه گیر خامهگیر چرخ شیربرقی ودستی شیرسردکن شیردوش

بوشهر ,بندر بوشهر

4 ماه پیش


قیمت: 15,000,000 تومان
شیردوش برقی و دستی گاوی و گوسفندی

شیردوش برقی و دستی گاوی و گوسفندی

بوشهر ,بندر بوشهر

4 ماه پیش


قیمت: 2,400,000 تومان
خامه گیر خامهگیر چرخ شیربرقی ودستی شیرسردکن شیردوش

خامه گیر خامهگیر چرخ شیربرقی ودستی شیرسردکن شیردوش

بوشهر ,بندر بوشهر

4 ماه پیش


قیمت: 15,000,000 تومان
پاتیل پخت شیر/پروسس تانک/شیرجوش/ شیرسردکن/

پاتیل پخت شیر/پروسس تانک/شیرجوش/ شیرسردکن/

بوشهر ,بندر بوشهر

4 ماه پیش


قیمت: 24,000,000 تومان
کره گیر و مشک برقی پارسونیک

کره گیر و مشک برقی پارسونیک

بوشهر ,بندر بوشهر

5 ماه پیش


قیمت: 1,900,000 تومان