جویای کار پاره وقت هستم

جویای کار پاره وقت هستم

چهار محال و بختیاری ,شهرکرد

3 ماه پیش


جویای کار منشی گری بسته بندی درمنزل

جویای کار منشی گری بسته بندی درمنزل

چهار محال و بختیاری ,شهرکرد

3 ماه پیش


نانوی آبگریز و نانوی ضدشوره آجر در شهرکرد

نانوی آبگریز و نانوی ضدشوره آجر در شهرکرد

چهار محال و بختیاری ,شهرکرد

4 ماه پیش


بلبرینگ و تسمه فروشی فاضلی

بلبرینگ و تسمه فروشی فاضلی

چهار محال و بختیاری ,فارسان

8 ماه پیش


قیمت: توافقی
اعلام بار کامیون یخچالداران شهرکرد

اعلام بار کامیون یخچالداران شهرکرد

چهار محال و بختیاری ,شهرکرد

8 ماه پیش


قیمت: توافقی
اعلام بار تریلی و کامیون یخچالداران شهر کرد

اعلام بار تریلی و کامیون یخچالداران شهر کرد

چهار محال و بختیاری ,شهرکرد

10 ماه پیش


قیمت: توافقی
اعلام بار تریلی و کامیونت یخچالداران شهرکرد

اعلام بار تریلی و کامیونت یخچالداران شهرکرد

چهار محال و بختیاری ,شهرکرد

10 ماه پیش


قیمت: توافقی
اعلام بار تریلی و کامیون یخچالداران شهر کرد

اعلام بار تریلی و کامیون یخچالداران شهر کرد

چهار محال و بختیاری ,شهرکرد

10 ماه پیش


قیمت: توافقی
آرماتوربندی قالب‌بندی ساخت سوله

آرماتوربندی قالب‌بندی ساخت سوله

چهار محال و بختیاری ,شهرکرد

11 ماه پیش


اعلام بار تریلی و کامیون یخچالداران شهر کرد

اعلام بار تریلی و کامیون یخچالداران شهر کرد

چهار محال و بختیاری ,شهرکرد

11 ماه پیش


قیمت: توافقی
اعلام بار تریلی و کامیون یخچالداران شهر کرد

اعلام بار تریلی و کامیون یخچالداران شهر کرد

چهار محال و بختیاری ,شهرکرد

11 ماه پیش


قیمت: توافقی
اعلام بار تریلی و کامیون یخچالداران شهرکرد

اعلام بار تریلی و کامیون یخچالداران شهرکرد

چهار محال و بختیاری ,شهرکرد

11 ماه پیش


قیمت: توافقی