بذر ملون (خربزه) شادان

بذر ملون (خربزه) شادان

خوزستان ,آبادان

2 هفته پیش


قیمت: توافقی
بذر پیاز سفید مینروا

بذر پیاز سفید مینروا

خوزستان ,..منطقه3 اهواز

2 هفته پیش


قیمت: توافقی
بذر پیاز سفید دلفارد اماسیدز

بذر پیاز سفید دلفارد اماسیدز

خوزستان ,..منطقه2 اهواز

2 هفته پیش


قیمت: توافقی
بذر گوجه CLX 38122 کلوز

بذر گوجه CLX 38122 کلوز

خوزستان ,..منطقه5 اهواز

2 هفته پیش


قیمت: توافقی
بذر گوجه سرین دنفلت

بذر گوجه سرین دنفلت

خوزستان ,..منطقه8 اهواز

2 هفته پیش


قیمت: توافقی
بذر گوجه افرا انزازادن

بذر گوجه افرا انزازادن

خوزستان ,..منطقه1 اهواز

3 هفته پیش


قیمت: توافقی
بذر گوجه ازمیر (IZMIR F1)

بذر گوجه ازمیر (IZMIR F1)

خوزستان ,آبادان

3 هفته پیش


قیمت: توافقی
اعلام بار یخچالداران آبادان

اعلام بار یخچالداران آبادان

خوزستان ,آبادان

1 ماه پیش


قیمت: رایگان
کره گیر و دوغساز برقی استیل پارسونیک

کره گیر و دوغساز برقی استیل پارسونیک

خوزستان ,بهبهان

1 ماه پیش


قیمت: 1,600,000 تومان
پاتیل پخت شیر/پروسس تانک/شیرجوش/ شیرسردکن/

پاتیل پخت شیر/پروسس تانک/شیرجوش/ شیرسردکن/

خوزستان ,بهبهان

1 ماه پیش


قیمت: 24,000,000 تومان
خامه گیر خامهگیر چرخ شیربرقی ودستی شیرسردکن شیردوش

خامه گیر خامهگیر چرخ شیربرقی ودستی شیرسردکن شیردوش

خوزستان ,بهبهان

1 ماه پیش


قیمت: 15,000,000 تومان
شیردوش برقی و دستی گاوی و گوسفندی

شیردوش برقی و دستی گاوی و گوسفندی

خوزستان ,بهبهان

1 ماه پیش


قیمت: 2,400,000 تومان