نام : چراغ صنعتی 250 وات شایان برق

نام : چراغ صنعتی 250 وات شایان برق

مرکزی ,اراک

3 هفته پیش


لوله آلومینیومی گازی و لوله آلومینیوم یخچالی

لوله آلومینیومی گازی و لوله آلومینیوم یخچالی

مرکزی ,اراک

4 هفته پیش


دنبال بهترین ها در صنعت ایزوگام باشید ایزوگام هیرمان دلیجان

دنبال بهترین ها در صنعت ایزوگام باشید ایزوگام هیرمان دلیجان

مرکزی ,اراک

4 هفته پیش


طراحی و ساخت قالب اکستروژن آلومینیوم و تولید پروفیل الومینیوم

طراحی و ساخت قالب اکستروژن آلومینیوم و تولید پروفیل الومینیوم

مرکزی ,اراک

4 هفته پیش


قیمت: توافقی
لوله آلومینیومی گازی و لوله آلومینیوم یخچالی

لوله آلومینیومی گازی و لوله آلومینیوم یخچالی

مرکزی ,اراک

4 هفته پیش


قیمت: رایگان
طراحی و تولید لوور (louver ) و سقف ها و نمای متحرک (صاناکو)

طراحی و تولید لوور (louver ) و سقف ها و نمای متحرک (صاناکو)

مرکزی ,اراک

1 ماه پیش


قیمت: رایگان
انواع پروفیل های استاندارد و آلیاژی الومینیوم

انواع پروفیل های استاندارد و آلیاژی الومینیوم

مرکزی ,اراک

1 ماه پیش


قیمت: توافقی
انواع پروفیل های استاندارد و آلیاژی الومینیوم

انواع پروفیل های استاندارد و آلیاژی الومینیوم

مرکزی ,اراک

1 ماه پیش


قیمت: رایگان
تولید انواع پروفیل های استاندارد و آلیاژی الومینیوم

تولید انواع پروفیل های استاندارد و آلیاژی الومینیوم

مرکزی ,اراک

1 ماه پیش


قیمت: توافقی
تولید انواع شش گوش الومینیوم

تولید انواع شش گوش الومینیوم

مرکزی ,اراک

1 ماه پیش


قیمت: توافقی
تولید انواع گرده ماهی آلومینیومی پروفیل u و اچ آلومینیومی

تولید انواع گرده ماهی آلومینیومی پروفیل u و اچ آلومینیومی

مرکزی ,اراک

1 ماه پیش


قیمت: توافقی
طراحی و تولید لوور (louver ) و سقف ها و نمای متحرک (صاناکو)

طراحی و تولید لوور (louver ) و سقف ها و نمای متحرک (صاناکو)

مرکزی ,اراک

1 ماه پیش


قیمت: توافقی