شرکت خدمات نظافتی اطمینان ثبت 66463

شرکت خدمات نظافتی اطمینان ثبت 66463

خراسان رضوی ,..منطقه 11 مشهد

2 ماه پیش


◀️حقوق ثابت :: تومان
بسته بندی در منزل

بسته بندی در منزل

خراسان رضوی ,تربت حیدریه

4 ماه پیش


◀️حقوق ثابت :: 4,000,000 تومان
بسته بندی(نقل)

بسته بندی(نقل)

خراسان رضوی ,تربت جام

4 ماه پیش


◀️حقوق ثابت :: 4,000,000 تومان
بسته بندی در منزل (دور کاری)

بسته بندی در منزل (دور کاری)

خراسان رضوی ,...منطقه 3 مشهد

5 ماه پیش


◀️حقوق ثابت :: 2,800,000 تومان
دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

خراسان رضوی ,..منطقه 10 مشهد

6 ماه پیش


◀️حقوق ثابت :: توافقی
دعوت همکاری با درآمد بالا

دعوت همکاری با درآمد بالا

خراسان رضوی ,...منطقه 1 مشهد

8 ماه پیش


◀️حقوق ثابت :: 1,000,000 تومان
حسابدار متعهد

حسابدار متعهد

خراسان رضوی ,..منطقه 10 مشهد

8 ماه پیش


◀️حقوق ثابت :: 2,500,000 تومان
دعوت به همکاری در بیمه

دعوت به همکاری در بیمه

خراسان رضوی ,...منطقه 2 مشهد

8 ماه پیش


◀️حقوق ثابت :: 10,000,000 تومان
شرایط ویژه برای تایپیست های ماهر

شرایط ویژه برای تایپیست های ماهر

خراسان رضوی ,...منطقه 2 مشهد

9 ماه پیش


◀️حقوق ثابت :: 1,000,000 تومان
استخدام تایپیست و گوینده در رادیو

استخدام تایپیست و گوینده در رادیو

خراسان رضوی ,...منطقه 1 مشهد

9 ماه پیش


◀️حقوق ثابت :: 3,000,000 تومان
کادر اداری و دفتری با شرایط ویژه

کادر اداری و دفتری با شرایط ویژه

خراسان رضوی ,...منطقه 2 مشهد

9 ماه پیش


◀️حقوق ثابت :: 5,000,000 تومان
استخدام برنامه نویس حرفه ای

استخدام برنامه نویس حرفه ای

خراسان رضوی ,...منطقه 2 مشهد

9 ماه پیش


◀️حقوق ثابت :: 10,000,000 تومان